•     คอตตอนมิว
  •     คอตตอนเกลียว cottonmalti
  •     ไหมผ้ายืด
  •     ด้ายถักพื้อนเมือง
  •     เชือกฟอก
  •     เชือกฟอกนิ่ม
  •     ไหมสมาร์ท(smart) SPT
  •     ไหมแฟนซีเคิฟ
  •     ไหมแมนนี่ เหลือบ (many) SPT
  •     ไหมฮานะ SPT